تاریخچه و هویت مبلمان شهری
تعداد بازدید: 423تعداد نظرات: 0
1399/05/29 - 11:28

تاریخچه و هویت مبلمان شهری

یکی از مهم ترین بخش های هر شهری را می توان سیمای آن معرفی کرد. چهره شهر در دست طراحان و شهرسازان است و ابزار آن ها مبلمان های شهریست.

بدون شک بهبود محیط زیست را نمی توان منحصرا به حذف آلاینده ها و توسعه خدمات بهداشتی ختم نمی شود و راه های دیگری نیز دارد. ایجاد فضاهاي زیبا ، دلپذیر و درست کردن ساختاری اصولی و مناسب، تاثیر بسیار مهمی در روحیه افراد جامعه و نشاط، شادابی و کم شدن تنشهاي روحی آن اجرا می کند. نقش مبلمان شهری در هر جامعه ای قابل مشاهده می باشد و در کنار سایر گزینه های خدمت رسانی به شهروندان جامعه دارای اهمیت بسیار زیادی است.

 اما مسئولین و شهرسازان معتقدند که گذشته از خدمات رسانی، حفظ هویت و زیبایی چهره شهري نیز دارای اولویت بالایی می باشد. همچنین در برخی موارد مشاهده می کنید با گسترش بی ضابطه بسیاري از شهرهاي بزرگ و افزایش جمعیت، رفته رفته کنترل مسئولین شهري به اوضاع اجتماعی و به امور چهره شهرها و رسیدگی آنها کمتر از گذشته می شود و گاهی حفظ هویت سیماي بصري در زیر پوشش عملکردها و پاسخ به نیاز روزمره شهروندان به فراموشی سپرده می شود.

 در بعضی موارد نیز به جرات می توان گفت مهاجرت بی رویه و زیاد جمعیت از روستاها و شهرهاي کوچک به شهرهاي بزرگ و به ویژه کلان شهرها و در نتیجه نیاز بیشتر به خدمات شهري مناسب، باعث به وجود آمدن عدم کنترل مناسب  و اغتشاش در هویت و شهر ها می شود. به طور کلی، شهر را می توان یک اثر هنري بزرگ معرفی کرد که سازندگانی به اندازه خود و به تعداد جمعیتش دارد.

در محیطی با چنین تنوعی، آزادي انتخاب به افراد می دهد و با باعث افزایش خلاقیت و به وجو آمدن آن می شود. فضاي شهر حداکثر ارتباط را با مردم و محیط زیست اطرافش برقرار می سازد و تنها یک وسیله براي در اختیار گذاردن تمام این ها دردست دارد; امکانات مناسب شهري. در فضاي میان ساختمان ها و بناها، عناصر مکملی نیاز است تا زندگی شهري را بهبود بخشد. تجهیزاتی که همچون اثاث یک خانه، که بتوان از آن در محیط های بیرونی استفاده کرد و احساس راحتی را به انسان منتقل سازد.

این اجزاء، جریان حرکت، سکون، تفریح و اضطراب را در شهر به وجود می آورد و به آن روح تازه ای می بخشند.  تجهیزات یا مبلمان شهري، خیابانی یا فضاي باز اصطلاحات رایج این مزایا و امکانات هستند. این تسهیلات در انگلستان بیشتر به «مبلمان خیابانی» و در امریکا به «مبلمان همگانی» معروف هستند.

 تجهیزات به معنای  آراستن و بسیج کردن و بیشتر به وسایل و ساز و برگ نظامی گفته می شود. مبلمان نیز واژه فرانسوي به معناي مجموعه اثاثه و دکوراسیون یک محل است. بهترین ترکیب فوق، «مبلمان شهري» است که می تواند دربردارنده مفاهیم ضمنی نیز باشد. معنی مفهومی و کاربردي این واژه بسیار گسترده و زیاد است. مبلمان شهري به مجموعه وسیعی از وسایل، اشیاء، دستگاهها، نمادها، خرده بناها، فضاها ، نیمکت ها ، سطل زباله و عناصري گفته می شود که چون در شهر و خیابان و به طور کلی، در فضاي باز نصب می شوند و استفاده عمومی دارند، به نام مبلمان شهری شناخته می شوند.

مبلمان های شهری

امروزه تهران بزرگ از دیدگاه شهری دارای دو مشکل می باشد:

(سواره و پیاده)

و مشکلات درک و رفتار از نظر شهري قابل بررسی هستند.  پس می توان گفت وظیفه و مسئولیت مهمی براي برنامه ریزي، ساماندهی و بهینه سازي فضا و تجهیزات شهري بر دوش مسئولین، مدیران، طراحان و هنرمندان این کشور است. در گذشته و تاریخ ایران، سرگذشتی  جداگانه اي از انواع مبلمان شهري و سیر تکاملی آن دیده نمی شود و اطلاعات  موجود به صورت پراکنده از بین مدارك تاریخی کشور به دست آمده.

از آنجا که قدمت ایران بسیار زیاد است و از اکثر نقاط دنیا و به ویژه کشور های اروپایی که امروزه در زمینه عناصر و مبلمان شهري پیشرو هستند می باشد، تظاهر حالات ابتدایی بعضی از عناصر و مبلمان شهري مانند انواع آبنماها در زمان هخامنشی در ایران، لوح هاي سنگی، تندیس هاي سنگی از پادشاهان و ... که نمایانگر قدمت طولانی مبلمان شهري در ایران است را می توان به این تمدن نسبت داد.

 درست بعد از اسلام نیز هر زمان که حکومت قدرتمندی بر سرکار بوده نماد اقتدار آن در بزرگی شهرها به نمایش به وجود آمده است. به عنوان مثال در معماري صفویه، همواره خانه هاي ایرانی داراي سکوي خصوصی در کوچه و خیابان بودند که عابران پیاده می توانستند از آن ها استفاده کنند.

به نوعی حس زنده بودن به کوچه و خیابان ها داده می شد. بعضی از این موارد هم ریشه در باورهاي مذهبی مردم- مانند سقاخانه ها که در تمام نقاط شهر به چشم می خوردند داشته است . بعد از پایان حکومت صفویان، دولت قدرتمندي بر ایران حکومت نکرد و کشور از این زمان به بعد به خصوص در زمان قاجاریه دچار آشفتگی شدید در مسائل مختل مانند مسائل و عناصر شهري شد به طوري که فرصتی براي قرار دادن عناصر و مبلمان شهري فراهم نشد.

کشف و اختراع بعضی از عناصر مانند برق، تلفن در کشور های خارجی و اروپایی، ضعف اقتصادي و درگیري هاي داخلی نیز مزید بر علت شد تا کشور با وجود داشتن سابقه درخشان در طراحی و برنامه ریزي شهري و مبلمان ها، به دلیل موارد بالا از عقب بماند.  تا امروز به استثناي حرکت هاي پراکنده در بعضی از شهرهاي ایران، در زمینه برنامه ریزي شهري و تجهیزات آن از جمله مبلمان شهري دنباله روي کشورهاي پیشرفته می باشد.

بسیاري از عناصر به کار رفته در یک خیابان، نگاهی به تمدن گذشته بشر دارد. از جمله این عناصر میتوان به انواع سرپناه و محل های نشستن اشاره کرد. برخی دیگر از این عناصر به طور مشخص دلیل ابداع یا اختراعی تاریخی هستند. به عنوان مثال نیاز به داشتن تلفن همگانی در مکان هاي عمومی پس از اختراع تلفن و افزایش آن در اروپا و دیگر نقاط جهان شکل گرفت.

 هم چنین در قسمت های قبلی نیز اشاره کردیم، در بررسی سیر تحول و تکامل شهر و خیابان، نقطه عطف بسیار مهمی وجود دارد و آن انقلاب صنعتی است و این پدیده نه تنها بر ظاهر شهر تاثیر گذاشت بلکه تا اعماق وجودي کوچک ترین مسائل شهري نیز پیشرفت. وابستگیهایی را از بین برد و نیازهایی را ایجاد کرد که با ظهور طراحان قرن بیستمی از اطراف دنیا، شاخه طراحی و معماری نیز بسیار گسترده و متنوع شد. استفاده از مواد اولیه جدید، فرایندهاي تولید و فناوري، طرح هاي مناسب  و مفاهیمی هم چون یکپارچگی، هماهنگی، هویت و دوام در سر لوحه کار طراحی براي مجموعه اجزاي مبلمان شهر قرار گرفت.

محصولات پارس آرای کوهستان

در حال حاضر آغاز قرن 21 آنچه بیش از همه مورد توجه قرار گرفته است، تخریب های گسترده زیست محیطی است. می توان پیش بینی کرد که طراحی در آینده در صدد عرضه محصولاتی خواهد بود که با محیط زیست سازگار باشند. مبلمان شهري نیز از این قاعده مستثنی نیستند و اگر تا به حال کمتر به آن توجه شده در آینده این چنین نخواهد بود.

به طور کلی در جوامع امروزی مبلمان شهری و حفظ هویت شهر ها دارای اهمیت بسیار بالایی می باشد به همین دلیل شرکت پارس آرای با طراحی های خود و استفاده از مصالحی که به محیط زیست آسیب وارد نمی کند در سدد است که اهداف طراحی و شهر سازی را سرانجام برساند و در نتیجه سیمای زیبایی را به شهر ببخشد.

شما می توانید برای خرید محصولات پارس آرای وارد قسمت محصولات شوید و درخواست خرید خود را ثبت کنید تا کارشناسان شرکت با شما تماس بگیرند و مشاوره دقیقی را به شما ارائه بدهند  تا خریدی مطمئن داشته باشید.

تماس با ما