آدرس : تهران - خیابان ظفر - خیابان فرید افشار - خیابان دلیری - خیابان صفری - خیابان ناز - کوچه شیخ عطار - نرسیده به بابک - پلاک 1
تلفن : 7 - 22631405 (021)
فکس : 22631408 (021)
ایمیل: urbanfurinture@parsaray.com

   

.